OPRÁSKI SČESKÍ HISTORJE

Všchni Zmikundi národa

25 notes

Ot září bduou f čaposise Redwej vihcázed zas Opráski z historje svjeta, tag si dáme ěden k nešňímu vízmannému datumu.

Ot září bduou f čaposise Redwej vihcázed zas Opráski z historje svjeta, tag si dáme ěden k nešňímu vízmannému datumu.

5 notes

Smebili v kňikupectví a řikáse sice “Nesuť kihňu plode opálu”, ale ftomto připaďě uďláme víjímku, prže cokolif, načem ě Zmikund musí bít blomba. Pulblikaci zakuopíme do Ústafu g důslednímu prosudováňí.

Smebili v kňikupectví a řikáse sice “Nesuť kihňu plode opálu”, ale ftomto připaďě uďláme víjímku, prže cokolif, načem ě Zmikund musí bít blomba. Pulblikaci zakuopíme do Ústafu g důslednímu prosudováňí.

3 notes

Ajak bolo na Pohoode? Na pohodu. Sice mňě kabku mrselo, žesem neviušil konzervačňí fráse ze zadraho kopueného Čezko-úherzkího solvňíku, ael naknonec taki dopře. Ďk šem solvencíkm fanošukům, bilováz honďě a bilizte fajn!” A nášťěvu töhötö fesztiválu kašdímu doproučuěme!

Ajak bolo na Pohoode? Na pohodu. Sice mňě kabku mrselo, žesem neviušil konzervačňí fráse ze zadraho kopueného Čezko-úherzkího solvňíku, ael naknonec taki dopře. Ďk šem solvencíkm fanošukům, bilováz honďě a bilizte fajn!” A nášťěvu töhötö fesztiválu kašdímu doproučuěme!